Putno osiguranje

  • Home
  • Putno osiguranje

Putno osiguranje je bitna stavka odlaska u inostranstvo i preporučuje se za sve vrste putovanja. Najčešće pitanje putnika da li je osiguranje obavezno. Ranije dok je za državljane Srbije bila potrebna šengen viza, osiguranje je bilo obavezno kako bi se viza dobila. Sada kada nisu potrebne vize, putnici najčešće smatraju da im osiguranje nije uopšte potrebno ili skraćuju period na koji će polisa glasiti kako bi prošli jeftinije. Imajte u vidu da vas carinik može pitati da pokažete na uvid polisu, ukoliko je nemate možete imati problema. Najvažnija stavka je vaša lična sigurnost, može se desiti da vam je potrebna medicinska pomoć dok ste u inostranstvu. Troškovi lečenja u inostranstvu su veoma visoki, lečenje možete platiti i nekoliko hiljada eura zato što u startu niste hteli da izdvojite nekoliko stotina dinara.

Pozovite Aerotravel za cenu vašeg putnog zdravstvenog osiguranja.

ŠTA PRUŽA POLISA ZA OSIGURANJE LICA ZA VREME PUTOVANJA I BORAVKA U INOSTRANSTVU

Pruža naknadu troškova nastalu tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadnih bolesti ili posledica nesrećnog slučaja, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Osiguranjem je obuhvaćen i prevoz osiguranika do kuce (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.
KO SE MOŽE OSIGURATI:
Zdrava lica čije je stalno mesto boravka u Srbiji.

NAČIN ZAKLJUČENJA OSIGURANJA:
Ugovor o putničkom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen pre putovanja u inostranstvo.
Osiguranje se može zaključiti kao:
-individualno
-poslovne i turisticke multi vize
-tranzitne multi vize
-porodično (bračni drug i deca do18 godina starosti ),
-grupno osiguranje (6 i više lica, sa priloženim spiskom svih članova grupe)

POSTUPAK U SLUČAJU NESREĆNOG SLUČAJA ILI BOLESTI:
Kada nastupi osigurani slučaj, osiguranik je dužan da odmah kontaktira CORIS – Beograd i prijavi podatke iz svoje polise osiguranja, kao i naziv zdravstvene ustanove u koju je primljen. Ako je neophodno bolničko lečenje, osiguranik je obavezan da odmah obavesti alarmni centar CORIS- Beograd ili CORIS u zemlji gde se osigurani slučaj desio.

OSIGURANA SUMA:
Visinu osiguranih suma određuju sporazumno ugovarač osiguranja i osiguravač.

OD ČEGA ZAVISI PREMIJA OSIGURANJA:
od visine ugovorene sume osiguranja
od načina zaključenja osiguranja
od starosti osiguranika
od trajanja putovanja
od proširenja osiguravajućeg pokrica na sportske rizike

Kod nas možete ugovoriti Sava Osiguranje sa ubedljivo najboljim cenama na našem tržištu!
Za sva pitanja pozovite Aerotravel!