Izgubljen prtljag

Ukoliko se desi da u mestu odredišta nije prispeo vaš prtljag, potrebno je da se obratite Službi za izgubljeni prtljag Lost and Found, na aerodromu na kome se nalazite. Na osnovu detaljnog opisa vašeg prtljaga, avionske karte i nalepnice (steakera) za predati prtljag, osoblje službe će napraviti zapisnik sa referentnim brojem o nepristiglom prtljagu. Potraga za vašim prtljagom se vrši pomoću svetskog sistema za pretragu u koji je uključeno više stotina aviokompanija širom sveta.

U medjuvremenu možete kontaktirati call centar da se informišete kako napreduje pronalaženje vašeg prtljaga. Broj telefona se nalazi na pisanom zahtevu o izgubljenom prtljagu, a referentni broj vam služi za identifikacuju. Status potrage možete pratiti i online, takodje uz upis vašeg referentnog broja i imena.

Služba će učiniti napor da vaš prtljag bude što pre pronadjen i dostavljen na naznačenu adresu, što se najčešće dešava u roku od 24 časa. U slučaju da prtljag ne bude pronadjen nekoliko dana, pogledajte na sajtu aviokompanije kome se možete obratiti za nadoknadu osnovnih troškova.

Ukoliko ste preuzeli oštećeni prtljag, takodje se obratite Službi Lost and Found na aerodromu, koja će pokrenuti postupak za obeštećenje kod aviokompanije. Ukoliko ste to otkrili tek kod kuće ili u hotelu, zahtev može biti prihvaćen uz odredjene dokaze, u pisanoj formi aviokompaniji, u roku od 7 dana po izvršenom letu.

Informišite se o zakonskom roku za podnošenje reklamacije kao i vremenskom roku za dobijanje odgovora. Svaka avio kompanija ima službu za reklamacije.

Ukoliko je prošao zakonski rok za podnošenje žalbe, nećete imati pravo na nadoknadu štete. Posetite zvanični sajt avio kompanije sa kojom ste leteli kako biste se informisali oko procedure.