Putnici sa posebnim potrebama

Ukoliko Vam je potrebna asistencija u toku putovanja, potrebno je još prilikom rezervacije avionske karte naglasiti o kakvoj vrsti pomoći je reč. Usluga mora biti unapred najavljena aviokompaniji, kako bi bili sigurni da ce vam biti pružena adekvatna pomoć od momenta dolaska na šalter i prijave na let, prilikom presedanja sa jednog leta na drugi, kao i nakon sletanja.

Avio kompanije pružaju besplatnu uslugu korišćenja invalidskih kolica i ona može biti pružena osobama smanjene pokretljivosti, potpuno nepokretnim osobama i osobama sa oštećenim sluhom ili vidom.

Putnici mogu imati i sopstvena kolica. U tom slučaju treba kompaniji najaviti da li su u pitanju kolica na mehanički pogon ili na pogon sa baterijama, zbog posebnih pravila o prevozu opasnih materija.