Check in na aerodromu

Elektronska karta predstavlja ugovor izmedju avio kompanije koja vrši prevoz i putnika na čije ime glasi. Uvodjenjem elektronkih karata umesto papirnih, značajno je olakšan rad na relaciji rezervacija – plaćanje – izdavanje avio karte. Prednost je da ovu  kartu ne možete izgubiti, pa čak ni imati kod sebe (u vidu potvrde) da bi se prijavili na let.

Na let se čekirate sa putnom ispravom – pasošem i vizom ukoliko je potrebna za zemlju u koju putujete. Tom prilikom dobijate karton – boarding pass za ulazak u avion, sa naznakom izlaza (gate) i sedišta koje vam je dodeljeno. Takođe dobijate i nalepnicu – steaker za predati prtljag.

Šalteri za registraciju se otvaraju dva sata pre leta za međunarodne letove, odnostno 90 minuta za letove za Tivat i Podgoricu.
Registrujete se na šalteru po broju leta koji imate na karti.
Check in se zatvara  30 do 60 minuta pre leta, zavisno od aviokompanije.

Air Serbia prijava na let se otvara 2 sata pre zakazanog vremena leta.
Air Serbia je skratila vreme čekiranja. Šalteri za prijavu se zatvaraju 45 minuta pre zakazanog leta, a gejt se zatvara 20 minuta pre zakazanog vremena poletanja.